İçeriğe geç
SHGM Dil Yeterlilik Sınavı

  Havacılık sektöründe teknisyen, eğitmen, denetçi pozisyonlarında çalışanlar için gerekli olan teknik ingilizce sınavlarını gerçekleştiriyoruz.

Sınav Takvimi

Sınav Tarihi / Saati

Başvuru Tarihi

Sınav Yeri

09 Mayıs 2024 / 14:15

15-26 Nisan 2024

Aldis Havacılık

(Küçükçekmece)

09 Mayıs 2024 / 14:15

15-26 Nisan 2024

My Technic

(Sabiha Gökçen Havalimanı)

13 Haziran 2024 / 14:15

20-31 Mayıs 2024

Aldis Havacılık

(Küçükçekmece)

13 Haziran 2024 / 14:15

20-31 Mayıs 2024

My Technic

(Sabiha Gökçen Havalimanı)

25 Temmuz 2024 / 14:15

01-12 Temmuz 2024

Aldis Havacılık

(Küçükçekmece)

25 Temmuz 2024 / 14:15

01-12 Temmuz 2024

My Technic

(Sabiha Gökçen Havalimanı)

03 Eylül 2024 / 14:15

05-16 Ağustos 2024

Aldis Havacılık

(Küçükçekmece)

03 Eylül 2024 / 14:15

05-16 Ağustos 2024

My Technic

(Sabiha Gökçen Havalimanı)

10 Ekim 2024 / 14:15

16-27 Eylül 2024

Aldis Havacılık

(Küçükçekmece)

10 Ekim 2024 / 14:15

16-27 Eylül 2024

My Technic

(Sabiha Gökçen Havalimanı)

12 Kasım 2024 / 14:15

21 Ekim-01 Kasım 2024

Aldis Havacılık

(Küçükçekmece)

12 Kasım 2024 / 14:15

21 Ekim-01 Kasım 2024

My Technic

(Sabiha Gökçen Havalimanı)

24 Aralık 2024 / 14:15

25 Kasım-10 Aralık 2024

Aldis Havacılık

(Küçükçekmece)

24 Aralık 2024 / 14:15

25 Kasım-10 Aralık 2024

My Technic

(Sabiha Gökçen Havalimanı)

Sınav Başvurusu

 1. Dil Yeterliliği Sınavı başvurusu için, öncelikle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün Sistemi üzerinden başvuru yapılması ve tercih firma olarak Aldis Havacılık seçilmesi gerekmektedir. Başvurular, https://kdm.shgm.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet girişi yoluyla T.C. Kimlik Numarası ile yapılacaktır. (Başvurularım>Yeni Başvuru, Eğitim: Hava Aracı Bakım Personeli İngilizce Yeterlilik Sınavı, Başvuru Tipi: Son Sınav, Kaynak Sağlayıcı; Tercih Firma, Başvuru Merkezi: Tercih İli)
 2. Sınav başvuru ücreti KDV dahil 1.200 TL’dir. 
 3. Sınav başvuru ücreti Aldis Havacılık Limited Şirketi adına, TR38 0001 2001 7770 0010 1000 64  IBAN (Halkbank) numaralı hesaba yatırılır. Ödemesi eksik yapılan başvurular geçersiz sayılır.
 4. Mytechnic’te (Sabiha Gökçen Havalimanı) yapılan sınav için SAW Apron kartı bulunan adaya öncelik verilecektir.My Technic’te sınava girecek adaylar için apron giriş izni gerekmektedir (Sabiha Gökçen Havalimanı veya tüm meydanlar apron giriş kartı olanlar hariç). Ayrıca, Mytechnic’te sınava girecek olan Mytechnic personelinin şirket ID kartlarını başvuru evraklarıyla birlikte iletmeleri gerekmektedir.

 5. Adayların başvuruları geliş sırasına göre değerlendirilir, hiç kimseye öncelik verilmez. Sınav kontenjanının dolması durumunda kontenjan dışı kalan adaylar için bir sonraki sınava randevu verilir.

Sınav Talimatı

Sınav Sistemi

 1. Hava Aracı Bakım Personeli Yabancı Dil Sınavı; 10 adet dil bilgisi, 15 adet kelime bilgisi, 15 adet çeviri, 15 adet paragraf, 15 adet boşluk doldurma, 10 adet cümle tamamlama sorusu olmak üzere toplam 80 sorudan oluşmaktadır.
 2. Sınav süresi 120 dakika olarak uygulamaktadır.
 3. Her soru için eşit puan dağılımı yapılmakta olup 0’dan 100’e kadar puanlandırılır.
 4. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, adayca boş bırakılan sorular ve yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.
 5. Adayların sınav sonuçları, sınav tarihinden sonra en geç 5 (beş) iş günü içerisinde, https://kdm.shgm.gov.tr adresinde bulunan Sınavlarım bölümünden ilan edilir.
 6. Adayların sınav sonuç belgesi, itiraz sürecinin tamamlanmasında sonra Sınav Sisteminden (https://kdm.shgm.gov.tr) ilgili sınav sonunda katılım belgesi veya sertifikaya hak kazanılması halinde adaya ait katılım belgesi veya sertifika sınav sisteminden düzenlenir.

  

 

 

 

Sınav Kuralları

 1. Adaylar sınav saatinden en az 15(onbeş) dakika önce, sınav salonunda gerekli kontrollerin yapılması için fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportun aslı veya kanunen kimlik belgesi yerine geçen belgeler ve sınav giriş belgesi ile hazır bulunmalıdırlar. Aksi halde, sınava alınmazlar.
 2. Adaylar sınava kendilerine tahsis edilen sınav salonunda ve sıra numarasında girmelidirler.
 3. Sınavlara başlamadan önce adayların kimlik tespiti yapılır, sınav yoklaması imzalatılır.
 4. Sınav salonlarında sınav süresince kamera sistemi ile görüntü kaydı yapılır.
 5. Adayların sınav esnasında elektronik veya basılı doküman, defter, kitap, sözlük, not, boş kâğıt, cep telefonu, her türlü kayıt ve haberleşme cihazı gibi şeyleri yanlarında veya yakınlarında bulundurmaları, sınav salonuna sokmaları, üzerlerinde olduğu halde sınav salonuna girmeleri, sınav süresince sorularla ilgili aldıkları notları dışarı çıkarmaları veya buna teşebbüs etmeleri, sınav için kullanılan her türlü malzemeye kötü amaçlı etkide bulunmaya kalkışmaları gibi tutum ve davranışlar kopya çekme olarak değerlendirilir
 6. Sınav süresince görevlilerle ve diğer adaylarla konuşmak, soru sormak, bilgi alışverişinde bulunmak, silgi veya kalem değiştirmek, soruları bir yere yazarak salondan çıkmak, sigara içmek ve başkalarını rahatsız edecek şekilde sesler çıkarmak yasaktır.
 7. Sınava girmeyen adaylar varsa, Sınav Gözetmenleri bunlara ait soru kitapçığı ve cevap formunu sayar, tam olduğu saptandıktan sonra zarfa konularak güvenlik altına alınır.
 8. Sınav başladıktan sonra durdurma, ara verme veya geri dönme yapılmaz.
 9. Sınava geciken aday sınava alınmaz. Sınavın başlangıcındaki ilk on beş dakika ve sınav bitiminden önceki son beş dakika adayların sınav salonunu terk etmesine izin verilmez.
 10. Sınav salonunda en az iki adayın bulunmasına izin verilir. Sınav salonunda kalan iki adaydan biri, sınavını bitirse bile diğer adayın sınavı bitinceye kadar veya sınav süresinin bitimine kadar sınav salonundan ayrılamaz.
 11. Her adaya bir test kitapçığı verildikten sonra kitapçıklarda basım hatası olup olmadığının tespiti için adaylardan test kitapçıklarının hızlı bir şekilde kontrol etmesi istenir. Hatalı kitapçık olması durumunda, düzgün olanla değiştirilmesi için Sınav gözetmeni yedek test kitapçığını adaya teslim eder.
 12. Adayların sınav süresi, cevap anahtarı ve soru kitapçığı üzerinde yapacakları ön işlemlerden sonra, Sınav Gözetmeni tarafından “Sınav başlamıştır” duyurusundan itibaren hesaplanır.
 13. Sınav sırasında adayların acil sağlık sebebi dışında dışarı çıkmasına izin verilmez. İzin verilen adaya Sınav Gözetmeninin belirleyeceği bir kişi nezaret eder. İzin verilen adaya ek süre verilmez. Adayın soru kitapçığını ve cevap anahtarını salon dışına çıkartmasına izin verilmez.
 14. Adaylar sınav süresince; Genel Müdürlük tarafından sağlanan sınav kitapçığı ile cevap formunu kullanırlar, bunları sınav bitiminde sınav gözetmenine eksiksiz olarak teslim ederler.
 15. Adaylar sınav esnasında sınav gözetmenlerinin sınava uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla yaptığı uyarılara uymak zorundadır. Sınav gözetmenleri gerekli görmesi halinde adayların yerlerini değiştirebilir ve sınav düzeninin bozulmaması için gerekli her türlü tedbiri alır.
 16. Her türlü kopya çekme girişiminde bulunan veya kopya çekerken yakalanan aday veya adaylar hakkında, sınav gözetmeni tarafından kopya tutanağı tutulur ve sınavı geçersiz sayılır. Bu durumdaki adaylar, kopya işlemi yapılan sınavın tarihinden itibaren on iki ay içinde tekrar sınava alınmazlar ve idari yaptırım uygulanır.
 17. Sınav öncesinde veya sınav esnasında meydana gelebilecek yangın, deprem vb. sebeplerle sınavların yapılamaması durumunda mümkün olan en yakın tarihte aynı adaylar için tekrar sınav tarihi belirlenir ve duyurulur. Bu durumda sınava girecek adaylardan ücret talep edilmez.
 18. Aday, sınav son başvuru tarihinden önce herhangi bir sebeple başvurusunun iptal edilmesini talep ederse ücret iadesi yapılır. Bunun dışında ödenen sınav ücreti iade edilmez.

Sınav İtirazı

 1. Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sonuçların ilanından itibaren 5 (beş) iş günü içinde itiraz edebilirler. Bu süreden sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmaz.
 2. İtirazlar sınav sistemi üzerinden (https://kdm.shgm.gov.tr) Destek> Sınav İtiraz bölümünden çevrimiçi olarak yapılır.
 3. Yapılan itirazların değerlendirilmesi için adayların Genel Müdürlük hizmet tarifesinde yer alan  hizmet bedelini ödemesi gerekir.. İtiraz ücretinin, https://takas.shgm.gov.tr internet adresi üzerinden SHAK6036 kodu ile her itiraz edilen soru başına ödenmiş olması gerekmektedir. Usulüne uygun olarak yapılmayan itirazlarda ödenen hizmet bedelleri iade edilmez.
 4. İtiraz yapılan sınavlar 5 (beş) iş günü içinde Sınav itiraz komisyonu tarafından incelenir. Yeniden değerlendirmeye tabi tutulan sınavın sonucu kesinleştikten sonra adaya sınav sistemi üzerinden bildirilir. Aday yaptığı itirazında haklı ise sınav puanı değiştirilir ve yeni sınav sonuç sertifikası düzenlenir.
 5. Usullere uygun olarak yapılmayan itiraz, yeniden değerlendirme talepleri ile yeniden değerlendirilmesi tamamlanarak puanı kesinleşmiş sınavlara yönelik mükerrer itirazlar değerlendirilmez.
 6. Sınava girmeyen, sınava alınmayan veya sınavı geçersiz sayılan adayların itirazları dikkate alınmaz.

Örnek Sorular

Örnek sorular için;

Örnek Sorular 1

Örnek Sorular 2

Bizimle İletişime Geçin

  Sohbete Başla
  Bize Ulaşın
  Merhaba!
  Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?