İçeriğe geç
SHGM Dil Yeterlilik Sınavı

  Havacılık sektöründe teknisyen, eğitmen, denetçi pozisyonlarında çalışanlar için gerekli olan teknik ingilizce sınavlarını gerçekleştiriyoruz.

Sınav Takvimi

Sınav Tarihi / Saati

Son Başvuru Tarihi

Sınav Yeri

30 Ağustos 2023 / 10:30

10 Ağustos 2023

Aldis Havacılık (Küçükçekmece)

10 Eylül 2023 / 10:30

21 Ağustos 2023

Aldis Havacılık (Küçükçekmece)

10 Eylül 2023 / 10:30

21 Ağustos 2023

My Technic

(Sabiha Gökçen Havalimanı)

10 Eylül 2023 / 10:30

21 Ağustos 2023

4U ANT Havacılık

(Antalya)

8 Ekim 2023 / 10:30

18 Eylül 2023

Aldis Havacılık (Küçükçekmece)

8 Ekim 2023 / 10:30

18 Eylül 2023

My Technic

(Sabiha Gökçen Havalimanı)

8 Ekim 2023 / 10:30

18 Eylül 2023

4U ANT Havacılık

(Antalya)

12 Kasım 2023 / 10:30

23 Ekim 2023

Aldis Havacılık (Küçükçekmece)

12 Kasım 2023 / 10:30

23 Ekim 2023

My Technic

(Sabiha Gökçen Havalimanı)

12 Kasım 2023 / 10:30

23 Ekim 2023

4U ANT Havacılık

(Antalya)

10 Aralık 2023 / 10:30

20 Kasım 2023

Aldis Havacılık (Küçükçekmece)

10 Aralık 2023 / 10:30

20 Kasım 2023

My Technic

(Sabiha Gökçen Havalimanı)

10 Aralık 2023 / 10:30

20 Kasım 2023

4U ANT Havacılık

(Antalya)

Sınav Başvurusu

 1. Dil Yeterliliği Sınavı başvuruları iki yöntemle yapılabilir;
  • Dil Yeterliliği Sınavı Başvuru Formu doldurulup, sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontuyla birlikte info@aldisaviation.com adresine e-posta gönderilir.
  • Sınav ücretinin yatırıldığı banka dekontuyla birlikte sınav merkezine gelerek direkt başvuru yapılabilir.
 2. Sınav başvuru ücreti 600 TL’dir. UTED üyelerine özel indirim uygulanmakta olup, ücreti 400 TL’dir.
 3. Sınav başvuru ücreti Aldis Havacılık Limited Şirketi adına, TR24 0001 2001 7770 0010 1000 25  IBAN (Halkbank) numaralı hesaba yatırılır. Ödemesi eksik yapılan başvurular geçersiz sayılır.
 4. Mytechnic’te (Sabiha Gökçen Havalimanı) yapılan sınav için öncelik Mytechnic personelinindir. My Technic’te sınava girecek adaylar için apron giriş izni gerekmektedir (Sabiha Gökçen Havalimanı veya tüm meydanlar apron giriş kartı olanlar hariç). Apron giriş izni için adaylardan ilave ücret istenecektir. Ayrıca, Mytechnic’te sınava girecek olan Mytechnic personelinin şirket ID kartlarını başvuru evraklarıyla birlikte iletmeleri gerekmektedir.

 5. Adayların başvuruları geliş sırasına göre değerlendirilir, hiç kimseye öncelik verilmez. Sınav kontenjanının dolması durumunda kontenjan dışı kalan adaylar için bir sonraki sınava randevu verilir.

 6. Sınav başvurusu kabul edilen adaylara e-posta ile sınav tarihi, sınav saati, sınav yeri gibi bilgileri içeren bilgilendirme yapılır.
 7. Sınav sonuç sertifikası adaylara kargo ile ya da sınav merkezinde elden teslim edilir. Kargo ile yapılan teslimatta kargo ücreti aday tarafından karşılanır.
 8. Dil Yeterliliği Sınavı Başvuru Formu’na ulaşmak için tıklayınız.

Sınav Talimatı

Sınav Sistemi

Sınavlar, Dil Yeterliliği ve Hizmet Sağlayıcı Yetkilendirme Talimatı (SHT-66L-HS) Kapsamında düzenlenir.

  • Dil Yeterliliği sınavından 95 puan ve üzeri alanların tekrar sınava girmesine gerek yoktur, 95 puan altında alanlar için sınavların geçerlilik süresi 5 yıldır.
 1. Sınavda toplam 80 soru vardır, sınav süresi 120 dakikadır.
  • Sınav soruları çoktan seçmeli olup 4 seçeneklidir.
  • Sınavda A, B, C, D şeklinde 4 farklı kitapçık türü kullanılır.
  • Sınavda 10 adet dil bilgisi, 15 adet kelime bilgisi, 15 adet çeviri, 15 adet paragraf, 15 adet boşluk doldurma, 10 adet cümle tamamlama sorusu vardır.
  • Sınavda puanlandırma 100 puan üzerinden yapılır, her sorunun puanı eşittir.
 2. Sınav soruları hazırlanırken kullanılan kaynaklar uçak bakım dokümanlarıdır.
 3. Dil Yeterliliği Sınavı’ndaki geçerli notlar, Dil Yeterliliği ve Hizmet Sağlayıcı Yetkilendirme Talimatı’nda (SHT-66L-HS) aşağıdaki şekilde belirtilmiştir;
  • Aşağıdaki personel için 100 tam puan üzerinden en az 30 puan olmalıdır:
   • Onaylayıcı, destek personeli veya motor, APU (Yardımcı Güç Ünitesi), iniş takımı, komponent veya parça üzerinde yapılan bir bakım işlemi sonrası CRS (Bakım çıkış sertifikası) düzenlemek üzere yetkilendirilmeyen ancak task eğitimi gibi belirli eğitimleri alarak tanımlı hava aracı veya motor, APU, iniş takımı, komponent, parça üzerinde işlem yapmak için onaylı bakım kuruluşlarınca yetkilendirilecek teknik personel.
  • Aşağıdaki personel için 100 tam puan üzerinden en az 45 puan olmalıdır:
   • Hava aracı bakım lisansı almak isteyen personel,
   • Bakım kuruluşlarınca onaylayıcı veya destek personeli olarak yetkilendirilecek personel,
   • Kalite denetçisi olarak yetkilendirilecek teknisyenler,
   • Motor, yardımcı güç ünitesi, iniş takımı, komponent veya parça üzerinde CRS düzenlemek üzere yetkilendirilecek personel,
   • SHY-145 kuruluşunda OJT (İşbaşı Eğitimi) eğitmeni olarak yetkilendirilen veya yetkilendirilecek personel,
   • SHY-66 Lisans sahibi ve SHT-M IR M.A.801 kapsamında bakım çıkış sertifikası düzenleyen personel,
   • Part-147 kuruluşlarında, Part-66 kapsamında modül sınavlarına girecek ve tip eğitimi alacak kişiler.
  • Aşağıdaki personel için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan olmalıdır:
   • SHY-145 veya SHY-147 kuruluşlarınca, teorik ya da pratik eğitmen olarak yetkilendirilen veya yetkilendirilecek personel.

  

 

 

 

Sınav Kuralları

 1. Katılımcılar, sınava gelirken yanlarında kimliklerini bulundurmak zorundadırlar.
 2. Sınav esnasında basılı ve/veya elektronik hiç bir doküman, sözlük ve kaynak kitap, kamera, video kamera, veri taşıma özelliği olan dijital hesap makinası, tablet, cep telefonu, kayıt ve haberleşme cihazı gibi diğer elektronik cihazların sınav salonunda  bulundurulması yasaktır. Ayrıca tüm özel eşyalar sınav gözetmenleri tarafından emanete alınır.
 3. Sınava, adaylara e-posta ile bildirilen sınav saatinde başlanır, adaylar sınav saatinden en geç 15 dakika önce sınav merkezinde hazır bulunmalıdır.
 4. Sınav başladıktan sonra önlenemeyen teknik arızalar haricinde ara verme veya geri dönme yapılmaz. Katılımcılar sınav boyunca sınav salonundan ayrılamaz.
 5. Sınav Gözetmeni, adayların sınav salonuna yerleştirilmesinden sorumludur ve gerektiği takdirde adayların yerlerini değiştirebilir.
 6. Sınavda kullanılacak kurşun kalem, silgi, kalemtıraş sınav merkezi tarafından adaylara verilecektir.
 7. Sınav esnasında adayların birbiriyle konuşması, kalem, silgi alışverişi yasaktır.
 8. Sınav sırasında adayların acil sağlık sebebi dışında dışarı çıkmasına izin verilmez. İzin verilen öğrenciye Sorumlu Sınav Müdürü veya Sınav Koordinatörü’nün belirleyeceği bir kişi nezaret eder. İzin verilen adaya ek süre verilmez. Adayın soru kitapçığı ve cevap anahtarını salon dışına çıkartmasına izin verilmez.
 9. Sınav salonunda en az iki adayın bulunmasına izin verilir. Sınav salonunda kalan son iki adaydan biri sınavı bitirse bile diğer adayın sınavı bitinceye kadar sınav salonundan ayrılmasına izin verilmez.
 10. Sınavda kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren veya alan, başkasının adına sınava giriş yapan aday hakkında Sınav Gözetmeni tarafından Dil Yeterliği Sınavı Tutanak Formu düzenlenir, ilgili aday salondan çıkarılır ve sınavı iptal edilir. Aday, takip eden 12 ay süresince tekrar Dil Yeterliliği Sınavı’na giremez. Ayrıca bu durum Sivil havacılık Genel Müdürlüğü’ne bildirilir.
 11. Sınav öncesinde veya sınav esnasında meydana gelebilecek yangın, deprem vb. sebeplerle sınavların yapılamaması durumunda Sınav Merkezi tarafından mümkün olan en yakın tarihte aynı adaylar için tekrar sınav tarihi belirlenir ve duyurulur. Bu durumda sınava girecek adaylardan tekrar ücret talep edilmez.
 12. Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde e-posta olarak adaylara duyurulur. Sınav sonuç sertifikaları ise daha sonra adreslerine posta/kargo ile gönderilir veya sınav merkezinde elden teslim edilir.

Sınav İtirazı

 1. Dil Yeterliliği Sınavı itiraz başvurusu iki yöntemle yapılabilir;
  • Dil Yeterliliği Sınavı İtiraz Başvuru Formu doldurulup, sınav itiraz ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontuyla birlikte info@aldisaviation.com adresine e-posta gönderilir.
  • Sınav itiraz ücretinin yatırıldığı banka dekontuyla birlikte sınav merkezine gelerek direkt başvuru yapılabilir.

Eğer varsa aday tarafından ilave belgeler de itiraz başvuru evraklarına eklenir.

 1. Dil Yeterliliği Sınavı itiraz başvurusu sınav sonucunun adaya bildirilme tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde sınav merkezine ulaştırılmalıdır, belirtilen süre içerisinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.
 2. Sınav itiraz ücreti 200 TL’dir. Sınav itiraz ücreti Aldis Havacılık Limited Şirketi adına, TR24 0001 2001 7770 0010 1000 25 (Halkbank) IBAN numaralı hesaba yatırılır. Ödemesi eksik yapılan başvurular işleme alınmaz.
 3. İtirazdan sonra sınav sonucu değişirse itiraz ücreti adaya iade edilir.
 4. Sınav itirazı ile ilgili değerlendirme itiraz tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde değerlendirilip sonucu adaya e-posta ile gönderilir.
 5. Sınav merkezi, usullere uygun olarak yapılmayan itiraz talepleri ile yeniden değerlendirilmesi tamamlanarak notu kesinleşmiş sınavlara yönelik mükerrer itirazları değerlendirmez.

Dil Yeterliliği Sınavı İtiraz Formu’na ulaşmak için tıklayınız.

Örnek Sorular

Örnek sorular için;

Örnek Sorular 1

Örnek Sorular 2

Bizimle İletişime Geçin

  Sohbete Başla
  Bize Ulaşın
  Merhaba!
  Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?